Neuroterapia we wspomaganiu rozwoju umiejętności matematycznych oraz komunikacyjnych dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole podstawowej

Cele szkolenia:

Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli przedmiotowych w szkołach podstawowych, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych, pracowników ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych (OREW, ORW), szkół specjalnych (SOSW).

Adresaci szkolenia

Nauczyciele placówek ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i terapeutycznych, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych i inni specjaliści zainteresowani tematem szkolenia

Program szkolenia::

  1. Opis i analiza zachowania ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera – strategie postępowania

  2. Wewnątrzszkolny system wspierania uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera na lekcjach matematyki

  3. Planowanie działań pedagogicznych zgodnych z podstawą programową- rodzaje planów, formułowanie celów, poziomy wymagań

  4. Podstawy prawne i tok postępowania przy modyfikowaniu programu nauczania matematyki

  5. Oddziaływania terapeutyczne i neuroterapeutyczne – opis metod

  6. Ćwiczenie umiejętności pracy z uczniem autystycznym i zespołem Aspergera – praktyczne wskazówki dla nauczycieli

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Temat i program szkolenia objęte są prawami autorskimi

ProMathematica 2014

Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601