Dyskalkulia - program wsparcia terapeutycznego uczniów z trudnościami w nauce matematyki

Cel

 • przekazanie najnowszej wiedzy dotyczącej diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się matematyki w szkołach i poradniach psychologiczno- pedagogicznych
 • poszerzenie umiejętności indywidualnej i grupowej pracy z uczniami wykazującymi trudności w liczeniu
 • zdobycie umiejętności trafnego odczywywania informacji zawartych w opiniach psychologiczno- pedagogicznych

Adresaci szkolenia

terapeuci pedagogiczni, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele matematyki i inni specjaliści zainteresowani tematem szkolenia


Program

 • Dyskalkulia rozwojowa - wpływ zaburzeń numerycznych na wyniki edukacji matematycznej
 • Objawy dyskalkulii rozwojowej – analiza specyficznych błędów popełnianych podczas liczenia pisemnego (kartkówki, sprawdziany, brudnopis)
  Diagnoza funkcjonalna umiejętności arytmetycznych uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych programem diagnostycznym Profil Arytmetyczny wyd.Promathematica
 • Umiejętność trafnego odczytywania informacji zawartych w opinii psychologiczno – pedagogicznej - jako podstawa dostosowania wymagań edukacyjnych i warunków egzaminacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • Projektowanie oddziaływań terapeutycznych w oparciu o analizę indywidualnych przypadków uczniów z trudnościami w liczeniu - szczegółowy program terapii, praktyczne ćwiczenia
  i przykładowe karty pracy
 • Prezentacja, indywidualnie konstruowanych dla ucznia z dyskalkulią, gier matematycznych i ćwiczeń usprawniających procesy liczenia (materiał otrzymają uczestnicy na CD)
 • Indywidualne konsultacje z wykładowcą


Szkolenie prowadzi

Anna Walerzak-Więckowska – trener Promathematica, pedagog, terapeuta, praktyk.Wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej . Specjalista w zakresie diagnozy szkolnej i klinicznej rozwojowych zaburzeń arytmetycznych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzi badania nad dyskalkulią. Autor i współautor narzędzi diagnozy dyskalkulii m.in. Profil Arytmetyczny  oraz metod terapii matematycznej Ortografitti Matematyka bez trudności wyd. Operon, Czarna Liczba wyd. Promathematica.


Czas trwania zajęć:

6 h dydaktycznych

Cena

199 zł (uczestnik) PROMOCJA. Przy 3 uczestnikach z 1 placówki pakiet gier wydawnictwa Promathematica gratis


Cena obejmuje

 • udział w szkoleniu
 • materiały metodyczne
 • certyfikat uczestnictwa
 • indywidualne konsultacje z trenerem
 • serwis kawowy
 • rabat na zakup testów serii Profil Arytmetyczny
Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601