Terapia pedagogiczna w zakresie matematyki – warsztaty praktyczne

Program::

  • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych terapii matematycznej
  • Zasady konstruowania indywidualnego programu terapeutycznego w zakresie matematyki na podstawie analizy indywidualnych przypadków (ryzyko dyskalkulii, dyskalkulia, dysleksja i trudności w matematyce)
  • Praktyczne metody i formy pracy terapeutycznej na materiale matematycznym
  • Scenariusze zajęć korekcyjno – kompensacyjnych terapii matematycznej
  • Gry dydaktyczne jako sposób kształtowania umiejętności arytmetycznych

Temat i program szkolenia objęte są prawami autorskimi

ProMathematica 6/2010

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele matematyki w klasach IV-VI SP i Gimnazjach, pracownicy PPP, terapeuci pedagogiczni oraz inni specjaliści zainteresowani tematem szkolenia


Czas trwania zajęć:
6 godzin dydaktycznych

Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601