Wspomaganie rozwoju kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - warsztaty praktyczne

Program:

  • Wczesne umiejętności arytmetyczne - charakterystyka rozwoju kompetencji matematycznych u dzieci 3 – 9 letnich
  • Symptomy opóźnienia poziomu wiadomości matematycznych
  • Ćwiczenia usprawniające integrację funkcji percepcyjno – motorycznych ważnych w procesie rozwoju liczby i liczenia
  • Metody i techniki wspomagające rozwój emocjonalny i aktywność matematyczną dzieci rozpoczynających naukę szkolną
  • Gry i zabawy edukacyjne rozwijające kompetencje matematyczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Temat i program szkolenia objęte są prawami autorskimi
ProMathematica 5/2010

Adresaci
Pedagodzy i psychologowie pracujący w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,, pedagodzy i psychologowie szkolni w klasach I-III SP, przedszkoli, terapeuci pedagogiczni, nauczyciele nauczania zintegrowanego

Czas trwania zajęć
6 h dydaktycznych

Cena szkolenia

199 zł/osoba

Promocja

3 osoby z 1 placówki - pakiet gier terapeutycznyh gratis

Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601