Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna uzdolnień matematycznych

Program:

  • Definicja pojęcia „ uczeń zdolny''
  • Kryteria diagnostyczne uzdolnień matematycznych na podstawie standaryzowanych narzędzi badawczych
  • Opiniowanie poziomu uzdolnień matematycznych pod kątem Indywidualnego toku lub programu nauki – analiza indywidualnych przypadków
  • Doradztwo w wyborze dalszej drogi kształcenia oraz wskazanie najkorzystniejszej formy rozwijania uzdolnień matematycznych ucznia

Temat i program szkolenia objęte są prawami autorskimi
ProMathematica 4/2010

Adresaci:
pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych, pedagodzy i psychologowie szkolni.

Czas trwania zajęć:
6 h dydaktycznych

Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601