Dyskalkulia - psychologiczna diagnoza zaburzeń rozwoju zdolności numerycznych

Program:

  • Dyskalkulia rozwojowa – obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne neurorozwojowego zaburzenia liczenia
  • Psychologiczna analiza struktury zdolności operowania materiałem numerycznym w oparciu o standaryzowane narzędzia diagnostyczne – testy psychologiczne
  • Analiza funkcji poznawczych i percepcyjno – motorycznych u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju umiejętności matematycznych na podstawie studium indywidualnych przypadków
  • Struktura procesów intelektualnych i analiza wyników profilu arytmetycznego testu WISC – R dzieci i młodzieży z obniżonym poziomem kompetencji matematycznych
  • Prezentacja modelu diagnozy psychologicznej i omówienie przykładowych opinii konstruowanych po badaniach

Temat i program szkolenia objęte są prawami autorskimi
ProMathematica 2/2010


Adresaci szkolenia:
wyłącznie psychologowie

Czas trwania zajęć:
6 h dydaktycznych

Cena

229 zł/ osoba

Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601

Newsletter