Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki z wykorzystaniem baterii testów Profil Arytmetyczny

Cele:

 •     Przekazanie najnowszej wiedzy dotyczącej specyficznych trudności w nauce matematyki
 •     Poszerzenie umiejętności dokonywania diagnozy ucznia z trudnościami w uczeniu się matematyki w warunkach szkolnych
 •     Planowanie działań edukacyjno - wyrównawczych wobec uczniów przejawiających trudności arytmetyczne

Adresaci:

Nauczyciele matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych, nauczyciele przedmiotów ścisłych, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni.

Program:

 •     Dyskalkulia jako zaburzenie neurorozwojowe
 •     Charakterystyczne symptomy opóźnionego rozwoju kompetencji matematycznych i specyficzne objawy ryzyka rozwojowych zaburzeń zdolności numerycznych u     uczniów w wieku 6-9
 •     Rozpoznanie dyskalkulii rozwojowej - poziom funkcji poznawczych i atlas charakterystycznych błędów w rozpoznaniu zaburzeń umiejętności arytmetycznych u uczniów w wieku 10-16 lat
 •     Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki - metody i narzędzia
 •     Model diagnozy oparty na analizie profilu arytmetycznego, prezentacja narzędzia Profil Arytmetyczny i prób testowych zawartych w siedmiu kategoriach:
          szacowanie
          pojęcie liczby
          klasyfikowanie i porównanie
          kodowanie i dekodowanie na materiale matematycznym
          operacje arytmetyczne
          wrażliwość liczbowa i geometryczna
          znajomość faktów arytmetycznych i procedur liczenia
 •     Analiza jakościowych wskaźników oceny umiejętności arytmetycznych ucznia z wykorzystaniem foliowego klucza odpowiedzi
 •     Konstruowanie informacji o stopniu trudności matematycznych ucznia po badaniu z użyciem programu diagnostycznego PA


Szkolenie prowadzi: Anna Walerzak-Więckowska – trener Promathematica, pedagog, terapeuta, praktyk.Wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej . Specjalista w zakresie diagnozy szkolnej i klinicznej rozwojowych zaburzeń arytmetycznych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzi badania nad dyskalkulią. Autor i współautor narzędzi diagnozy dyskalkulii m.in. Profil Arytmetyczny  oraz metod terapii matematycznej Ortografitti Matematyka bez trudności wyd. Operon, Czarna Liczba wyd. Promathematica.

Ilość godzin

6 godz. dydaktycznych

Cena

199 zł/ uczestnik

Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601