Standardy diagnozy dyskalkulii w praktyce poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego

Tematem wiodącym będzie problematyka standardów w diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki oraz podnoszenie poziomu jakości usług w obszarze diagnozy dyskalkulii.

Program:

  • Kryteria diagnozy różnicowej w rozpoznaniu dyskalkulii i jej głębokiej postaci- wskaźniki nasilenia problemu wg najnowszej klasyfikacji DSM-5, ICD 11

  • Refleksje nad aktualnymi standardami dotyczącymi procesu diagnozy dyskalkulii, trudności, dylematy i praktyczne rozwiązania badawcze

  • Diagnoza różnych obszarów zdolności numerycznych

  • Omówienie współwystępowania zaburzeń neurorozwojowych

  • Wzajemna wymiana doświadczeń specjalistów praktyków, analiza przypadków

  • Określanie stanowiska w sprawie zgłaszanych trudności w uczeniu się matematyki oraz szczegółowe uzasadnienie stanowiska poradni na podstawie analizy wyników badań

Adresaci szkolenia

Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych i inne osoby zainteresowane tematem szkolenia, jakim jest dyskalkulia – diagnoza schorzenia w praktyce.

Czas trwania zajęć: 6h dydaktycznych

Prowadzący: Dr Anna Walerzak-Więckowska – trener Promathematica, pedagog, terapeuta, praktyk. Wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Specjalista w zakresie diagnozy szkolnej i klinicznej rozwojowych zaburzeń arytmetycznych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadząc badania nad dyskalkulią obroniła pracę doktorską na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego . Autor i współautor narzędzi diagnozy dyskalkulii m.in. Profil Arytmetyczny oraz metod terapii matematycznej Ortografitti Matematyka bez trudności wyd. Operon, Czarna Liczba wyd. Promathematica.

Cena

199 zł/ uczestnik

Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601