Diagnoza i terapia trudności w nauce matematyki dzieci i młodzieży z dyskalkulią

 

Cele:

Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności diagnozy i terapii zaburzeń w uczeniu się matematyki. Podwyższając swoje kwalifikacje stają się bardziej konkurencyjni na zajmowanym stanowisku pracy, poszerzają wachlarz umiejętności rozpoznania dyskalkulii i wspomagania procesu liczenia poprzez terapię.

 

Adresaci:

Dyrektorzy szkół, pracownicy PPP, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele matematyki, psychologowie i pedagodzy szkolni oraz inne osoby zainteresowane problematyką dyskalkulii

 

Program:

Blok 1. Diagnoza dyskalkulii- prowadząca dr Anna Walerzak- Więckowska doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, pedagog, oligofrenopedagog, ekspert dyskalkulii, terapeuta zaburzeń liczenia

 

Dyskalkulia rozwojowa- najnowsze badania i doniesienia naukowe

Charakterystyczne symptomy opóźnionego rozwoju kompetencji matematycznych u dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej

Specyficzne objawy rozwojowych zaburzeń numerycznych u uczniów w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

Dyskalkulia rozwojowa- katalog funkcji poznawczych i atlas charakterystycznych błędów w rozpoznaniu zaburzeń liczenia u uczniów w wieku 15+

Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki - metody i narzędzia

Model diagnozy oparty na analizie profilu arytmetycznego, prezentacja narzędzia Profil Arytmetyczny i szczegółowa analiza zawartych prób testowych

Analiza jakościowa wskaźników oceny umiejętności arytmetycznych ucznia z wykorzystaniem foliowego klucza odpowiedzi

Profesjonalne konstruowanie opinii i zaleceń postdiagnostycznych

 

Blok 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne terapii matematycznej- prowadząca mgr Joanna Wójcicka- pedagog i terapeutka, autorka gier matematycznych, ekspert dyskalkulii

 

Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych terapii pedagogicznej w zakresie matematyki

Ćwiczenia usprawniające integrację funkcji percepcyjno – motorycznych ważnych w procesie liczenia

Metody i techniki wspomagające rozwój emocjonalny i aktywność arytmetyczną dzieci rozpoczynających edukację szkolną

Zasady konstruowania indywidualnego programu terapeutycznego na podstawie analizy indywidualnych przypadków (ryzyko dyskalkulii, dyskalkulia, dysleksja i trudności w nauce matematyki)

Praktyczne metody i formy pracy terapeutycznej na materiale liczbowym

Scenariusze zajęć korekcyjno – kompensacyjnych terapii pedagogicznej z wykorzystaniem gier i zabaw matematycznych

 

Blok 3. Edukacja matematyczna- prowadząca dr Anna Natalia Chlebus – doktor nauk ścisłych, dyrektor Gdyńskiej Szkoły Matematyki 2+2, pasjonatka alternatywnych metod nauczania matematyki

 

Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych możliwości i ograniczeń rozwojowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Rekonstruowanie wiadomości i umiejętności poprzez zastosowanie alternatywnych metod liczenia - praktyczne przykłady

Wykorzystanie narzędzi terapeutycznych i pomocy dydaktycznych kształtujących pojęcie liczby i rozumowanie matematyczne

Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach matematyki - kryteria oceny- przykłady dostosowań


Ilosć godzin: 30


Termin: Łódź 29.11-1.12.2019
Termin: Wrocław 17-19.01.2020


Cena: 650 zł (obejmuje szkolenie, przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW)

 

Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601