Neurotest Pro Kalkulia - szkolenie specjalistyczne

Cele:

Uzyskanie uprawnień do posługiwania się  jedynym w Polsce komputerowym Testem do Badania Ryzyka Dyskalkulii – Pro Kalkulia 6-9

O teście:

Neurotest Pro Kalkulia jest programem komputerowym do diagnozy zdolności matematycznych u dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Pełni również rolę przesiewowego testu ryzyka dyskalkulii.Test został stworzony w oparciu o wyniki badań nad mózgowym podłożem umiejętności matematycznych i zależności numeryczno – przestrzennych. Autorami testu oraz badań z jego użyciem są między innymi dr Małgorzata Gut, dr hab. Jacek Matulewski i Łukasz Goraczewski (więcej)

Adresaci szkolenia:
Pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych i ośrodków diagnostycznych, specjaliści- diagności

Program:

 • Poznawcze zdolności operowania liczbami – doniesienia z najnowszych badań

 • Etiologia i patomechanizm dyskalkulii

 • Mózgowe podłoże zdolności numerycznych

 • Analiza związków liczbowo – przestrzennych u dzieci przed rozpoczęciem nauki szkolnej

 • Modele rozwojowe umiejętności arytmetycznych

 • Jak się bada Mentalną Oś Liczbową? Przykłady paradygmatów badawczych, efekt SNARC, efekt dystansu i efekt wielkości liczby - prezentacja metod badania

 • Umysłowe reprezentacje ułamków – różnice między przetwarzaniem ułamków i liczb całkowitych (prezentacja metody i wyników polskich badań)

 • Wpływ reprezentacji liczb na procesy uwagowe ( Koncepcja Komponentów Uwagi Posnera i Paradygmat Fischera )

 • Relacje numeryczno – przestrzenne w pamięci operacyjnej

 • Pro Kalkulia 6-9 - Komputerowy Test do oceny Ryzyka Dyskalkulii – nowe narzędzie do badania procesów kalkulicznych u dzieci w wieku 6-9 lat (szczegółowa prezentacja testu oraz polskich wyników badań z jego użyciem)

 • Opiniowanie postdiagnostyczne z wykorzystaniem komputerowego generatora wyników badania

Szkolenie prowadzi

Dr Małgorzata Gut
Psycholog i biolog. Pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. Badania prowadzi w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, gdzie współpracuje z zespołem złożonym z psychologów, kognitywistów i informatyków. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół takich zagadnień jak lateralizacja rąk i mózgu oraz zależności numeryczno-przestrzennych i mentalnej reprezentacji liczb.  Aktualnie zajmuje się problematyką przetwarzania materiału numerycznego u dzieci z dyskalkulią oraz badaniem efektywności treningów z użyciem komputerowej gry matematycznej Kalkulilo w rozwijaniu podstawowych umiejętności matematycznych u dzieci w pierwszych latach nauki w szkole podstawowej.

Formuła szkolenia

Webinar

Cena

150 zł/ uczestnik

Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601