Nowoczesne technologie w nauczaniu matematyki

Cel szkolenia

Priorytetem MEN na rok szkolny 2014/2015 jest m.in. podniesienie jakości kształcenia w zakresie matematyki. Zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi wspomagającymi naukę matematyki, takimi jak programy komputerowe do nauki przedmiotów ścisłych, platformy e-learningowe czy narzędzia bazujące na portalach społecznościowych może znacząco podnieść skuteczność nauczania matematyki.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w nauczaniu matematyki i innych przedmiotów ścisłych. Przedstawione zostaną programy komputerowe wspomagające nauczanie na każdym poziomie. Pokazane zostaną konkretne zastosowania tych programów na lekcji matematyki, fizyki, chemii i informatyki.

Omówione też zostaną technologie zdalnego nauczania (e-learning), takie jak platformy edukacyjne, webminary, e-booki.

Szczególną uwagę poświęcimy wspieraniu nauczaniu matematyki na wczesnych poziomach edukacji, co zgodne jest z kierunkami polityki oświatowej MEN w tym roku szkolnym. Pokażemy ciekawe przykłady zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu najmłodszych uczniów.


Program szkolenia obejmuje również zapoznanie uczestników z sieciami i portalami społecznościowymi jako narzędziem do nawiązywania kontaktów zawodowych i tworzenia wizerunku zawodowego przydatnego w poszukiwaniu pracy. Uczniowie bardzo dużo wolnego czasu spędzają w internecie, między innymi na portalach społecznościowych. Pokażemy, jak sprawić, aby ten czas spędzony w internecie mógł być wykorzystany w sposób bezpieczny i twórczy jednocześnie. Powiemy również o personal branding, czyli budowaniu własnej marki zawodowej.

Adresaci

Nauczyciele matematyki, informatyki, chemii i fizyki placówek ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych i inny specjaliści zainteresowani tematem szkolenia.

Program

  1. Wprowadzenie - nowoczesne technologie informatyczne – informatyzacja współczesnego świata w aspekcie edukacji.

  2. Wybrane programy komputerowe wspomagające naukę matematyki na wszystkich poziomach – charakterystyka, działanie, możliwości zastosowania w szkole, przykłady lekcji z użyciem prezentowanych programów.

  3. Prezentacja projektów pracy dydaktycznej z użyciem programów komputerowych wspomagających naukę matematyki i innych przedmiotów ścisłych– propozycje ćwiczeń, prezentacja scenariuszy zajęć

  4. Sieci, portale społecznościowe – jako narzędzie do budowania zawodowego wizerunku– na przykładzie Linked In, Facebook, Golden Line. Personal Branding jako budowanie własnego wizerunku zawodowego i jako narzędzie ułatwiające rozwój zawodowy. Możliwości i zagrożenia płynące z używania portali społecznościowych.

  5. Platformy edukacyjne, webminary, e-booki – jako narzędzia do zdalnego przekazywania wiedzy (e-learning).

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Temat i program szkolenia objęte są prawami autorskimi

Promathematica 2015

Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601