Gotowość szkolna i edukacja matematyczna dziecka 6-letniego w klasie I

Program:

  • diagnoza gotowości szkolnej - dziecko jako całość

  • rozwój funkcji percepcyjno - motorycznych i poznawczych oraz ich wpływ na proces nabywania umiejętności arytmetycznych

  • metodyka nauczania matematyki dziecka 6 letniego w klasie I

  • niepowodzenia w uczeniu się matematyki, specyficzny i niespecyficzny obraz trudności - analiza indywidualnych przypadków

  • metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i dydaktyczno - wyrównawczych dzieci 6 letnich

Temat i program szkolenia objęte są prawami autorskimi

Cele szkolenia:

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w klasach I - III w zakresie metod pracy z dziećmi 6 letnimi

Adresaci szkolenia

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, terapeuci pedagogiczni, pracownicy PPP oraz inne osoby zainteresowanie tematem szkolenia

Czas trwania szkolenia
6h dydaktycznych

Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601