Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - wsparcie edukacji i rozwoju uczniów w młodszym wieku szkolnym

Program:

  • Potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odniesieniu do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

  • Polubić matematykę- warunek sukcesu w uczeniu się matematyki

  • Alternatywne metody pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

  • Rozwiązywanie zadań z treścią przez uczniów z dyskalkulią

  • Organizacja procesu terapeutycznego

  • Zasady pracy terapeutycznej

  • Przesiewowe badanie kompetencji matematycznych

  • Autorska metoda nauki czytania dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki

  • Elementy pedagogiki zabawy jako istotny czynnik stymulujący procesy poznawcze ważne w uczeniu się matematyki

  • Wykorzystanie rytmu, ruchu i działania w pracy z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi


Temat i program szkolenia objęte są prawami autorskimi

Adresaci szkolenia
Nauczyciele matematyki w SP, terapeuci pedagogiczni, pracownicy PPP oraz inne osoby zainteresowanie tematem szkolenia

Czas trwania szkolenia
6h dydaktycznych

Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601