Metody pracy dydaktycznej z uczniem uzdolnionym matematycznie

 

Cel szkolenia:

Doskonalenie zawodowe nauczycieli matematyki na 3 poziomach edukacyjnych w zakresie metod pracy z dziećmi uzdolnionymi matematycznie

Adresaci szkolenia

Nauczyciele matematyki i przedmiotów pokrewnych, pracownicy PPP oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia

Czas trwania:

6 godzin dydaktycznych

Elementy programu szkolenia:

  • Identyfikacja dzieci zdolnych na podstawie kwestionariusza dla nauczycieli

  • Możliwości zaspokajania potrzeb uczniów wybitnie zdolnych w świetle obowiązującego prawa oświatowego

  • Edukacja matematyczna i kształcenie ucznia zdolnego w szkole masowej – możliwości pracy dydaktyczno - wychowawczej

  • Wybrane programy edukacyjno - rozwojowe wspierające zdolności i możliwości matematyczne uczniów

  • Prezentacja projektów pracy dydaktycznej z uczniem uzdolnionym matematycznie – propozycje ćwiczeń, prezentacja scenariuszy zajęć.

Miejsce i data:

21.05.2018 GPNT Gdańsk, ul. 3 Lipy 3
04.06.2018 IOR Poznań ul. Węgorka 20

Cena: 200 zł/ uczestnik

 

Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601