Uczeń z trudnościami arytmetycznymi - praktyczne metody pracy dydaktycznej na lekcjach matematyki

 Program:

  1. Trudności w uczeniu się matematyki - diagnoza poziomu wiadomości matematycznych
  2. Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych możliwości i ograniczeń rozwojowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  3. Rekonstruowanie wiadomości matematycznych i rozwijanie umiejętności arytmetycznych poprzez zastosowanie alternatywnych metod liczenia - praktyczne przykłady kart pracy
  4. Wykorzystanie narzędzi terapeutycznych i pomocy dydaktycznych kształtujących pojęcie liczby
  5. Scenariusze zajęć lekcji matematyki wyrównujące szanse edukacyjne uczniów z trudnościami arytmetycznymi kształtujące rozumowanie matematyczne - propozycje gier matematycznych
  6. Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach matematyki - kryteria oceny

Temat i program szkolenia objęte są prawami autorskimi
ProMathematica 2014


Adresaci szkolenia:
Nauczyciele matematyki w klasach IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjum i inne osoby zainteresowane tematem szkolenia

Czas trwania zajęć:
6 h dydaktycznych

Zapisz się

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601