Psychoterapeutyczne warsztaty matematyczno - cukiernicze Słodka Matematyka dla uczniów klas I-III czas trwania zajęć 2 godziny lekcyjne.

Warsztaty matematyczno – cukiernicze Słodka Matematyka to program edukacyjno–terapeutyczny przeznaczony dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych. W programie mogą wziąć udział wyłącznie szkoły podstawowe z terenu województwa pomorskiego. Zajęcia trwają 90min. I realizowane są według autorskiej metody pracy z uczniami wykazującymi trudności w uczeniu się matematyki. Koszt warsztatu dla klasy (max 25 os.) to 250 zł. Organizator zapewnia materiały edukacyjne dla wszystkich uczniów (karty pracy) oraz niezbędne pomoce dydaktyczne.

W roku szkolnym 2015/16 do wyboru są 2 tematy zajęć:
– Foremki matematyczne czyli liczby parzyste i nieparzyste.
– Ciasteczkowy łasuch czyli znaki matematyczne: mniejsze, większe, równe.

Warunki uczestnictwa w programie:
- Zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach (formularz).
– Zapewnienie sali, do realizacji zajęć.
– Zapewnienie produktów spożywczych wykorzystywanych podczas zajęć.

Cel warsztatów

  • obniżenie napięcia emocjonalnego towarzyszącego matematyce, poprzez degustację "słodkiego smaku matematyki"
  • usprawnianie umiejętności matematycznych w zakresie geometrii i kształtowania pojęcia liczby,
  • doskonalenie procesów poznawczych takich jak pamięć, uwaga i myślenie,
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

Planowane efekty

  • wywołanie pozytywnych emocji i zadowolenia z pracy matematyczno-cukierniczej,
  • obniżenie lęku związanego z liczeniem,
  • usprawnienie umiejętności matematycznych

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w programie prosimy o kontakt.

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601