Lista produktów

Profil Arytmetyczny D

229,00 zł

Program diagnostyczny metodą analizy Profilu Arytmetycznego to narzędzie diagnozy funkcjonalnej rozpoznające przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się matematyki u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Próby testowe przeznaczone są dla pedagogów, psychologów, terapeutów i nauczycieli matematyki pracujących w szkołach podstawowych. Struktura prób testowych obejmuje zadania zawarte w siedmiu kategoriach: - szacowanie - pojęcie liczby - klasyfikowanie i porównywanie - kodowanie i dekodowanie na materiale matematycznym - operacje arytmetyczne - wrażliwość liczbowa i geometryczna - znajomość faktów arytmetycznych i procedur liczeniaZestaw zawiera: przewodnik metodyczny kwestionariusz wywiadu z rodzicami kwestionariusz rozmowy z uczniem protokół diagnostyczny arkusz zapisu wyników dla ucznia próby testowe (komplet) pomoce do testu foliowy Profil Arytmetyczny (klucz) skalę trudności matematycznych na podstawie PA - D wraz z jakościową oceną wyników płytę CD 5 indywidualnych kart ucznia ołówek

czytaj więcej...

Profil Arytmetyczny U

229,00 zł

Program diagnostyczny metodą analizy Profilu Arytmetycznego to narzędzie diagnozy funkcjonalnej rozpoznające przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się matematyki u uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Próby testowe przeznaczonesą dla pedagogów, psychologów, terapeutów i nauczycieli matematyki pracujących w szkołach podstawowych. Struktura prób testowych obejmuje zadania zawarte w siedmiu kategoriach: szacowanie pojęcie liczby klasyfikowanie i porównywanie kodowanie i dekodowanie na materiale matematycznym operacje arytmetyczne wrażliwość liczbowa i geometryczna znajomość faktów arytmetycznych i procedur liczeniaZestaw zawiera: przewodnik metodyczny kwestionariusz wywiadu z rodzicami kwestionariusz rozmowy z uczniem protokół diagnostyczny arkusz zapisu wyników dla ucznia próby testowe ( komplet ) pomoce do testu foliowy Profil Arytmetyczny ( klucz ) skalę trudności matematycznych na podstawie PA - U wraz z jakościową oceną wyników płytę CD 5 indywidualnych kart ucznia ołówek

czytaj więcej...

Profil Arytmetyczny G

229,00 zł

Program diagnostyczny metodą analizy Profilu Arytmetycznego to narzędzie diagnozy funkcjonalnej rozpoznające przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się matematyki u uczniów klas I-III szkoły gimnazjalnej. Próby testowe przeznaczonesą dla pedagogów, psychologów, terapeutów i nauczycieli matematyki pracujących w gimnazjach. Struktura prób testowych obejmuje zadania zawarte w siedmiu kategoriach: szacowanie pojęcie liczby klasyfikowanie i porównywanie liczb kodowanie i dekodowanie na materiale matematycznym operacje arytmetyczne wrażliwość liczbowa i geometryczna znajomość faktów arytmetycznych i procedur liczenia Zestaw zawiera: przewodnik metodyczny kwestionariusz wywiadu z rodzicami kwestionariusz rozmowy z uczniem protokół diagnostyczny arkusz zapisu wyników dla ucznia próby testowe (komplet ) pomoce do testu foliowy Profil Arytmetyczny ( klucz ) skalę trudności matematycznych na podstawie PA - G wraz z jakościową oceną wyników płytę CD 5 indywidualnych kart ucznia ołówek

czytaj więcej...

Pro Kalkulia 6-9

500,00 zł

Neurotest Pro Kalkulia jest programem komputerowym do diagnozy zdolności matematycznych u dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Pełni również rolę przesiewowego testu ryzyka dyskalkulii.Bodźce znajdujące się w teście zostały zaprojektowane w oparciu o badania psychologiczne dotyczące m. in.: poczucia liczby [ang. number sense], relacji liczbowo-przestrzennej [ang. spatial-numerical associations], efektu dystansu [ang. distance effect], mechanizmu szacowania wielkości [ang. approximate calculation]. Dzięki Neorotestowi Pro Kalkulia możliwe jest  gromadzenie danych behawioralnych m.in.: czasu reakcji, poprawności, czy precyzji przestrzennej udzielanych odpowiedzi. Informacje te są odzwierciedleniem neuronalnych podstaw zdolności matematycznych.System, w ramach którego działa oprogramowanie, pozwala nie tylko na przetwarzanie danych, ale i na automatyczną analizę zebranych wyników. Obsługa programu jest intuicyjna i prosta - wszystkie wyniki wizualizowane są w postaci przejrzystych wykresów dostępnych bezpośrednio po badaniu, do których w każdej chwili można wrócić. Narzędzie posiada automatyczny generator wyników stanowiących podstawę wydawanej opinii.  

czytaj więcej...

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601