Porady

Kiedy należy diagnozować dyskalkulię? Jak często występuje dyskalkulia? Jakie są korelacje między dysleksją i dyskalkulią?

W jaki sposób skutecznie prowadzić terapię matematyczną? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będą udzielać nasi specjaliści. Publikacje będą oparte na najnowszych badaniach prowadzonych w Polsce i za granicą. Zachęcamy do lektury.

Jakie są różnice pomiędzy trudnościami w uczeniu się matematyki pojawiające się u uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową a trudnościami związanymi z zaburzeniami liczenia występującymi u uczniów z dyskalkulią?

Dysleksja i dyskalkulia- kryteria diagnozy różnicowej. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, podobnie jak dysleksja rozwojowa są problemem istotnie determinującym przebieg edukacji szkolnej dziecka. W przeciwieństwie do problemu dysleksji rozwojowej etiologia i patomechanizm dyskalkulii nie zostały dostatecznie opisane zarówno w kontekście naukowym, jak i praktycznym. Niezwykle istotne z punktu widzenia diagnozy i terapii dzieci z problemem specyficznych trudności w uczeniu się matematyki jest wyodrębnienie pewnego katalogu funkcji poznawczych leżących u podstaw kształtowania się umiejętności arytmetycznych. Stąd problematyka ta staje się ostatnio tematem szerokich badań na całym świecie. Opisanie różnych aspektów posługiwania się liczbami w prawidłowym i nieprawidłowym przebiegu rozwoju struktury zdolności arytmetycznych poprzez analizę algorytmu poznawczego dzieci w młodszym i starszym wieku szkolnym, wydaje się ważne z uwagi na istotną rolę umiejętności liczenia w procesie edukacji szkolnej oraz czynnościach życia codziennego.

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601