Porady

Kiedy należy diagnozować dyskalkulię? Jak często występuje dyskalkulia? Jakie są korelacje między dysleksją i dyskalkulią?

W jaki sposób skutecznie prowadzić terapię matematyczną? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będą udzielać nasi specjaliści. Publikacje będą oparte na najnowszych badaniach prowadzonych w Polsce i za granicą. Zachęcamy do lektury.

Zasady i strategie dziecięcego przeliczania.

Liczenie obiektów, ich dodawanie, porównywanie wielkości zbiorów, a następnie liczb odbywa się zgodnie z ustalonym porządkiem rozwojowym. Znajomość zasad i strategii liczenia oraz okresów życia, w którym są one opanowywane, pozwala określić poziom rozwoju dziecka oraz zaobserwować występujące w tym zakresie odchylenia. Zgodnie ze stanowiskiem R.Gelman i C. Galistel ( 1978; za : Gruszczyk – Kolczyńska 1992; Butterworth 2005) umiejętności liczenia wymagają opanowania pewnych reguł, które są przyswajane przez dziecko w poszczególnych etapach życia.

Dyskalkulia rozwojowa – model poznawczego funkcjonowania, lokalizacja.

Na podstawie badań funkcjonalnych mózgu wiemy, że różnorodne aspekty złożonych zdolności poznawczych (przetwarzania językowego i numerycznego) są bez wątpienia reprezentowane w różnych obszarach naszego mózgu. Reprezentacja korowa pewnej zdolności różni się w zależności od czasu, w którym ta zdolność została nabyta. Kim i in. (za: M. Von Aster 2002), np. stosując fMRI, porównali osoby dwujęzyczne podczas przetwarzania językowego, które we wcześniejszym i późniejszym wieku przyswoiły drugi język.

Dyskalkulia w świetle europejskiej klasyfikacji (ICD-10)

W europejskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania (ICD-10) na pozycji F81.2 figurują „specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych (SZUA)” częściej określane jako dyskalkulia. Według przytoczonej klasyfikacji zaburzenie to nie może być wyjaśniane niewłaściwymi metodami edukacji matematycznej ani obniżonymi możliwościami intelektualnymi dziecka. Szacuje się, iż występuje ono u ok. 3-6% dzieci.

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9
czynne pn.-pt. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514 304 600
tel. 514 304 601