Pomorskie Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej  ProMathematica jest ośrodkiem edukacyjnym prowadzącym działalność szkoleniową, wydawniczą i naukową.

Oferujemy profesjonalne szkolenia realizowane w 3 obszarach tematycznych:

Diagnozy umiejętności matematycznych
Terapii pedagogicznej w zakresie matematyki
Edukacji matematycznej

Oferta

Oferta wydawnicza obejmuje nowoczesne specjalistyczne narzędzia diagnostyczne oraz pomoce terapeutyczne z zakresu matematyki przeznaczone do wykorzystania w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych, Szkołach, Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych i innych placówkach edukacyjnych.

Organizujemy szkolenia, warsztaty oraz konferencje skierowane do dyrektorów placówek oświatowych, psychologów, pedagogów, nauczycieli matematyki, terapeutów pedagogicznych i innych specjalistów zainteresowanych diagnozą, terapią i edukacją matematyczną dzieci i młodzieży.Szkolenia prowadzone są w oparciu o europejskie standardy badawcze i kryteria diagnostyczne m.in. Klasyfikację ICD-10. Programy szkoleń uwzględniają nowe regulacje prawne MEN dotyczące organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacji i udzielania im pomocy psychologiczno - pedagogicznej (Rozp. MEN z dn. 17.11.2010, Dz. U. Nr 228 z późniejszymi zmianami).

Szczegóły oferty znajdują się w zakładce Szkolenia.

Zespół

Z Pomorskim Centrum ProMathematica współpracują najlepsi specjaliści w zakresie psychologiczno -  pedagogicznej diagnozy zaburzeń zdolności matematycznych u dzieci i młodzieży, autorzy narzędzi diagnostycznych, metod terapeutycznych i skutecznych programów edukacji matematycznej.
Nasi wykładowcy to psychologowie kliniczni, neuropsychologowie, pedagodzy, terapeuci, lekarze i matematycy specjalizujący się od wielu lat w badaniu przyczyn trudności i niepowodzeń w uczeniu się matematyki.

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
czynne jest od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514304600


aktualności

Edukacyjna gra karciana Czarna Liczba Junior jest już dostępna. Więcej informacji w zakładce Wydawnictwo.

_______________________________________

Przyjmujemy zgłoszenia na przeprowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

_______________________________________

Termin 22-24.08.2016

Miejsce Centrum Edukacyjne ŚCDN w Wólce Milanowskiej

Dodatkowe informacje - kliknij

________________________________________

Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Więcej na men.gov.pl

________________________________________

 
Uczeń z trudnościami arytmetycznymi - praktyczne metody pracy dydaktycznej na lekcjach matematyki
 
Terapia pedagogiczna w zakresie matematyki - warsztaty praktyczne
 
15.02.2016 Warszawa, Hera ul. Belwederska 26/30, G.9-14
16.02.2016 Wrocław, Profi- Lingua ul. Kuźnicza 43,G.9-14
17.02.2016 Opole, SEKA ul. Strzelców Bytomskich 7 G.9-14