Pomorskie Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej  ProMathematica jest ośrodkiem edukacyjnym prowadzącym działalność szkoleniową, wydawniczą i naukową.

Oferujemy profesjonalne szkolenia realizowane w 3 obszarach tematycznych:

Diagnozy umiejętności matematycznych
Terapii pedagogicznej w zakresie matematyki
Edukacji matematycznej

Oferta

Oferta wydawnicza obejmuje nowoczesne specjalistyczne narzędzia diagnostyczne oraz pomoce terapeutyczne z zakresu matematyki przeznaczone do wykorzystania w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych, Szkołach, Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych i innych placówkach edukacyjnych.

Organizujemy szkolenia, warsztaty oraz konferencje skierowane do dyrektorów placówek oświatowych, psychologów, pedagogów, nauczycieli matematyki, terapeutów pedagogicznych i innych specjalistów zainteresowanych diagnozą, terapią i edukacją matematyczną dzieci i młodzieży.Szkolenia prowadzone są w oparciu o europejskie standardy badawcze i kryteria diagnostyczne m.in. Klasyfikację ICD-10. Programy szkoleń uwzględniają nowe regulacje prawne MEN dotyczące organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacji i udzielania im pomocy psychologiczno - pedagogicznej (Rozp. MEN z dn. 17.11.2010, Dz. U. Nr 228 z późniejszymi zmianami).

Szczegóły oferty znajdują się w zakładce Szkolenia.

Zespół

Z Pomorskim Centrum ProMathematica współpracują najlepsi specjaliści w zakresie psychologiczno -  pedagogicznej diagnozy zaburzeń zdolności matematycznych u dzieci i młodzieży, autorzy narzędzi diagnostycznych, metod terapeutycznych i skutecznych programów edukacji matematycznej.
Nasi wykładowcy to psychologowie kliniczni, neuropsychologowie, pedagodzy, terapeuci, lekarze i matematycy specjalizujący się od wielu lat w badaniu przyczyn trudności i niepowodzeń w uczeniu się matematyki.

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
czynne jest od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514304600


aktualności

Przyjmujemy zgłoszenia na przeprowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

____________________________________________

Termin 22-24.08.2016

Miejsce Centrum Edukacyjne ŚCDN w Wólce Milanowskiej

Dodatkowe informacje - kliknij

________________________________________

Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Więcej na men.gov.pl

________________________________________

 
Standardy diagnozy dyskalkulii w praktyce poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego
 
05.10.2015 Gdańsk, CEN ul. Hallera 14, G.9-14
12.10.2015 Warszawa, Hera ul. Belwederska 26/30, G.9-14
15.10.2015 Toruń, CKU Pl. św Katarzyny 8, G. 9-14
20.10.2015 Szczecin, Profi-Lingua, Al. Wojska Polskiego 45/3, G.9-14
 
Dyskalkulia rozwojowa- program wsparcia terapeutycznego uczniów z trudnościami w nauce matematyki
 
15.10.2015 Toruń, CKU Pl. św. Katarzyny 8, G.9-14
22.10.2015 Olsztyn, Hotel Relaks ul. Żołnierska 13, G.9-14
29.10.2015

Neuroterapia we wspomaganiu rozwoju umiejętności matematycznych oraz komunikacyjnych dziecka z autyzmem i zespołem aspergera w szkole podstawowej

21.10.2015

17.11.2015

08.12.2015