Pomorskie Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej  ProMathematica jest ośrodkiem edukacyjnym prowadzącym działalność naukową, wydawniczą i szkoleniową.

Oferujemy specjalistyczne testy do diagnozy dyskalkulii oraz szkolenia realizowane w 3 obszarach tematycznych:

Diagnozy umiejętności matematycznych
Terapii pedagogicznej w zakresie matematyki
Edukacji matematycznej

Oferta

Oferta wydawnicza obejmuje nowoczesne specjalistyczne narzędzia diagnostyczne oraz pomoce terapeutyczne z zakresu matematyki przeznaczone do wykorzystania w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych, Szkołach, Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych i innych placówkach edukacyjnych.

Organizujemy specjalistyczne szkolenia, warsztaty oraz konferencje skierowane do dyrektorów placówek oświatowych, psychologów, pedagogów, nauczycieli matematyki, terapeutów pedagogicznych i innych specjalistów zainteresowanych diagnozą, terapią i edukacją matematyczną dzieci i młodzieży. Szkolenia prowadzone są w oparciu o europejskie standardy badawcze i kryteria diagnostyczne m.in. Klasyfikację ICD-10. Programy szkoleń uwzględniają nowe regulacje prawne MEN dotyczące organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacji i udzielania im pomocy psychologiczno - pedagogicznej (Rozp. MEN z dn. 17.11.2010, Dz. U. Nr 228 z późniejszymi zmianami).

Szczegóły oferty znajdują się w zakładce Szkolenia.

Zespół

Z Pomorskim Centrum ProMathematica współpracują najlepsi specjaliści w zakresie psychologiczno -  pedagogicznej diagnozy zaburzeń zdolności matematycznych u dzieci i młodzieży, autorzy narzędzi diagnostycznych, metod terapeutycznych i skutecznych programów edukacji matematycznej.
Nasi wykładowcy to psychologowie kliniczni, neuropsychologowie, pedagodzy, terapeuci, lekarze i matematycy specjalizujący się od wielu lat w badaniu przyczyn trudności i niepowodzeń w uczeniu się matematyki.

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Biuro Centrum ProMathematica
czynne jest od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 15.00
email: biuro@promathematica.pl

Zapisy i organizacja szkoleń:
tel. 58 6820118
tel. 514304600


aktualności

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki

________________________________________

Gotowość szkolna i edukacja matematyczna dziecka 6 letniego w klasie I
 
08.09.2014 - Wrocław, DODN ul. Komuny Paryskiej 19A, G. 9.00
15.09.2014 - Kraków, Instytut Turystyki ul. Karmelicka 55/3,G.9.00
22.09.2014 - Warszawa Hera UW, ul. Belwederska 26/30, G. 9.00
29.09.2014 - Katowice, WOM, ul. Wyszyńskiego 7, G.9.00
06.10.2014 - Rzeszów, PCEN ul. Niedzielskiego 2, G.9.00
13.10.2014 - Łódź, CSK UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18, G.9.00
27.10.2014 - Opole, BIT, ul. Reymonta 29, G.9.00
 
Uczeń z trudnościami arytmetycznymi - praktyczne metody pracy dydaktycznej na lekcjach matematyki
 
22.09.2014 - Warszawa, Hera UW ul. Belwederska 26/30, G. 9.00
13.10.2014 - Łódź, CSK UŁ ul. Kopcińskiego16/18, G. 9.00
10.11.2013 -
08.12.2014 -
 
 
Letnia akademia diagnozy, terapii i edukacji matematycznej
 
17-19.08.2015 Milanowska Wólka
Dodatkowe informacje - kliknij
 
 
Szkolenie zamknięte dla Rady Pedagogicznej PPP

"Profil funkcji poznawczych u uczniów z dyskalkulią"

Informacje - kliknij